Podpora MVČR

OZNAČOVÁNÍ JÍZDNÍCH KOL POMOCÍ FORENZNÍHO ZNAČENÍ JE DOBROU PREVENCÍ ODCIZENÍ

Podle Policie ČR dochází k největšímu počtu krádeží kol na veřejných místech. Krade se v každou denní dobu i na místech dobře viditelných s neustálým pohybem osob. Zmizení kola je otázkou několika vteřin a riziko pro pachatele je nízké. Navíc bývají kola většinou jen volně opřena o nějaký objekt bez využití jakéhokoliv prvku zabezpečení.  

Kolo pouze opřené o zeď, lavičku, strom, sloup veřejného osvětlení či o stojan dopravní značky je velkým lákadlem pro zloděje. Stačí ho vzít a odvézt. A přitom není těžké udělat z něho hůře dostupnou kořist.

Málokteré jízdní kolo je vybaveno již od výrobce nějakým zámkem či jiným prvkem zabezpečovací techniky. Proto je třeba ho při odkládání vždy upoutat zámkem k nějaké pevné části v okolí (lavička, strom, sloup apod.) tak, aby bylo připevněno přes rám. V řadě měst a obcí instalují ukotvené pevné stojany na kola (např. u obchodních center, zdravotnických zařízení, u škol, pošt či restaurací), ke kterým můžete upoutat kolo pevným lankový zámkem nebo zámkem s řetízkem.

V poslední době se začínají v některých městech (zejména v těch, která jsou zapojena do Programu prevence kriminality na místní úrovni) objevovat uzamykatelné stojany pro jízdní kola. Jde o novinku v oblasti prevence krádeží bicyklů na veřejných místech. Jeho hlavní předností oproti stávajícím stojanům je možnost uzamčení kola pomocí masivního kovového třmenu a spolehlivého uzamykacího mechanismu, který je pevnou součástí stojanu.

Uzamykatelné stojany pořizují a instalují majitelé a provozovatelé obchodů, restaurací, koupališť, penzionů, supermarketů a dalších obdobných zařízení – např. škol, firem a úřadů. Stojany jsou vhodné jako součást městského mobiliáře (např. pro vybavení autobusových a vlakových nádraží). Dobře slouží u bytových domů, nebo v menším provedení u rodinných domků. Svým dílem tak přispívají k programu ”Bezpečná lokalita”.

Jinou možností zabezpečení jízdních kol či motocyklů je využití elektronických prvků zabezpečení. Pomáhají nainstalované detektory či osobní alarmy, které pokud někdo neoprávněně s kolem pohybuje, spustí sirénu. Zajímavou kombinaci představuje alarm k ochraně jízdního kola, motocyklu nebo mopedu, ale i k ochraně přípojného vozíku, nákladu na něm, zavazadlům umístěným na střešním nosiči (zahrádce) proti krádeži.

Ocelový kabel s mechanickým bezpečnostním zámkem, doplněný pohybovým detektorem a hlasitou sirénou, nabízí dvojitou ochranu proti odcizení. Srdcem alarmu je pohybový detektor s nastavitelnou citlivostí. Při ostře zapnutém přístroji se rozezní siréna, jakmile někdo nepovolaný jízdním kolem či motocyklem pohne, nebo se pokusí s alarmem manipulovat.

K propojení s chráněným předmětem slouží 1,5 m dlouhý ocelový kabel. Tím lze pohodlně přimknout jízdní kolo, skútr, moped či malý motocykl přes přední či zadní kolo ke stojanu nebo jiné pevné části. Ocelový kabel je součástí elektronického obvodu a jakmile dojde k jeho přerušení, okamžitě se rozezní siréna. Plášť alarmu je robustní a odolný proti povětrnostním podmínkám. Všechny otvory jsou utěsněné gumovým těsněním proti vlhkosti. Ocelový kabel je obalen povětrnostně odolným pláštěm. Zámek je chráněn proti vniknutí špíny a vlhkosti gumovou krytkou.

Registrace jízdních kol v minulosti:
V některých městech již byla v minulosti Policií ČR nebo obecní policií prováděna registrace jízdních kol. Šlo o různé metody označování pomocí čipů, čárovým kódem, hologramy či mikrotečkami.

Sportovní vybavení je mnohdy těžké ochránit před odcizením na sportovištích, ale i uskladnění. Popsané metody určitým způsobem  zvyšovaly šanci, že jízdní kolo nebude odcizeno.

Nové možnosti k nezpochybnitelné identifikaci jízdního kola:
Nové forenzní značení umožňuje za pomoci unikátní technologie mikroteček s obsahem syntetického kódu DNA doplněné výstražnými prvky a ve spojení s rozsáhlou mezinárodní databází chráněných předmětů, silný nástroj při ochraně majetku a při jeho jednoznačné identifikaci.  

Jízdní kola označená a evidovaná v komplexním systému lze snadno, jednoznačně a rychle určit. Může je identifikovat každý, přečte-li si identifikační údaje. Ochranné prvky lze také použít jako důkazní materiál. A každý tím podstatně zvyšuje šance a zároveň zkracuje dobu na navrácení věci. Nezáleží na tom, zda došlo ke ztrátě nebo odcizení, podstatné je, že je vysoká šance návratnosti označeného jízdního kola.

Identifikační vlastnosti jsou významným prvkem pro ochranu jízdního kola. Neméně důležitou roli však hrají i výstražné samolepky informující pachatele o ochraně jízdního kola. Tyto samolepky mají především odrazující úlohu. Takto označené jízdní kolo se stává zcela bezcenným, neprodejným a pro nelegálního držitele nebezpečným artiklem. 

Bezpečnostní identifikační značení jízdních kol se provádí za pomoci označovacích sad, které kromě samotné označovací sady, označovacích pomůcek a výstražných samolepek obsahují i práva pro evidenci v mezinárodních databází. Každá označovací sada obsahuje jedinečný neopakovatelný DNA kód. Systém tedy znamená především preventivní, ochranný systém, který zmírňuje možnou krádež.  

A jak to celé funguje?
Označením doporučených míst na jízdním kole, nalepením výstražné samolepky a následnou evidencí v mezinárodní databázi si zajistíte jednoznačnou identifikaci svého majetku. 

Identifikace označených míst je dvoustupňová: UV Lampou za jejíž pomocí lze zjistit příslušné označení a nebo mikroskopem, který přečte kódy a za jehož pomoci lze pořídit důkazní materiál.

Bezpečnostním identifikačním značením je možné označit a následně identifikovat jakýkoliv předmět. Syntetická DNA je netoxická a zdravotně nezávadná látka, která je po zaschnutí pouhým okem neviditelná a bez viditelného poškození neodstranitelná. 

Jedná se o cenově dostupnou aplikaci. Označení kola má silně odrazující účinek a výrazným způsobem snižuje riziko odcizení. Výhodou je také spolupráce s Policií ČR i obecními či městskými policiemi v ČR.

Zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/oznacovani-jizdnich-kol-pomoci-forenzniho-znaceni-je-dobrou-prevenci-odcizeni.aspx

 

Od roku 2013 poskytuje Ministerstvo vnitra dotaci na projekt "Forenzní značení jízdních kol", "Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek" a "Forenzní značení mobiliáře měst". Participace obcí a měst na těchto projektech činí asi 10%, zbývajících 90 % hradí Ministerstvo vnitra. Za tyto prostředky lze úspěšně realizovat celý projekt, přičemž značení a registrace majetku občanů je zdarma.