Forenzní značení motorových vozidel

Náš moderní svět se neustále vyvíjí, a to platí i pro oblast forenzního značení motorových vozidel. Nová technologie, která v poslední době získává na popularitě, je značení syntetickou DNA s mikrotečkami. Tato inovativní metoda přináší mnoho výhod pro majitele vozidel, policii a servisní techniky. Nejenže zvyšuje šance na návrat odcizeného vozidla majiteli, ale také efektivně předchází výměně dílů a neoprávněným úpravám.

Syntetická DNA s mikrotečkami je revoluční způsob značení motorových vozidel, který spojuje nejnovější vědecké objevy v oblasti genetiky s praktickým použitím v reálném světě. Každý mikrotečka obsahuje unikátní genetický kód, který je naprogramován tak, aby byl při detekci spojen s konkrétním vozidlem. Tento kód je prakticky nemožné napodobit nebo vytvořit falešný, což zvyšuje spolehlivost této metody.

Výhody této technologie jsou mnohostranné. Za prvé, majitelé vozidel mají nyní silnější způsob, jak chránit svá auta před krádežemi. Pokud je vozidlo s touto DNA značkou odcizeno, majitel má lepší šanci na jeho návrat, protože policie má schopnost rychle identifikovat a spojit ukradené vozidlo s jeho majitelem. 

Další významnou výhodou je prevence proti neoprávněným úpravám a výměně dílů. Například v servisních centrech se nyní může majitel vozidla jednodušeji ujistit, že mu byly opravdu vyměněny pouze poškozené díly a že nebyla provedena žádná neoprávněná úprava. Stačí na vozidlo namířit detektor mikroteček a zjistit, zda jsou všechny součásti originální.

Značení syntetickou DNA s mikrotečkami také přispívá k celkovému snížení krádeží vozidel a tím i k bezpečnějšímu prostředí pro majitele a obyvatele. Navíc podporuje spolupráci mezi majiteli vozidel, policií a servisními techniky, což může vést k rychlejším a efektivnějším opatřením v případě problémů.

 

Vývoj této technologie neustále pokračuje a otevírá cestu k ještě sofistikovanějším způsobům značení a identifikace vozidel. Syntetická DNA s mikrotečkami zkrátka ukazuje, jak moderní věda a technologie mohou prakticky sloužit společnosti a zlepšovat každodenní život lidí. Díky této inovaci majitelé vozidel mohou mít větší jistotu a bezpečí a současně přispívat k boji proti kriminalitě.

 

Co přesně je ,,technologie MicroDot"?
„MicroDot“ je velmi efektivní technologie, kterou lze použít pro označení celé karoserie vozidla. Zahrnuje nanesení tisíce velmi malých teček s vyleptaným „identifikačním číslem" po celé karoserii vozidla.

Tyto polymerové tečky menší než 1 mm, jsou pouhým okem velmi obtížně detekovatelné a lze je vidět pouze mikroskopem pod ultrafialovým světlem. 

 

Jak může tato technologie fungovat jako „zábrana proti krádeži“?
Technologie MicroDot je nejmodernější identifikační systém, který může fungovat jako robustní bezpečnostní systém proti krádeži pro vozidla po celém světě. Jedná se o difúzi teček z polyesterového substrátu obsahujících jedinečné informace související s identifikací vozidla.

Většina výrobců automobilů začala tuto technologii používat k označení karoserie vozidla jedinečným VIN, aby se zvýšila její bezpečnost. Tyto mikrotečky lze přidat do vozidla i po jeho zakoupení, jediným rozdílem je, že systém aftermarketu použije osobní identifikační číslo (PIN) majitele, nikoli VIN vozidla.

Tyto tečky, jakmile jsou rovnoměrně naneseny na karoserii vozidla, je téměř nemožné zcela odstranit, protože mají průměr menší než 1 mm. To znamená, že v případě ztráty nebo odcizení vozidla jej mohou policejní orgány snadno vystopovat a identifikovat skenováním informací uložených v těchto mikrotečkách přítomných na karoserii vozidla.

Kromě automobilů a dvoukolek lze technologii „MicroDot“ použít také k zabezpečení drahého vybavení, nářadí, pomůcek a domácích potřeb, jako jsou mobilní telefony, notebooky, zavazadla, šperky atd.